Књиговезница

Штампа
Одјељења

Књиговезачки занат је један од најстаријих у људској историји. Са појавом првих писаних текстова на пергаменту и касније на хартији настала је потреба за повезивањем писаних текстова, ради очувања и лакшег коришћења.

Основни задатак књиговезнице у Матичној библиотеци је очување књижног фонда и преповез оштећених књига. Поред тог превасходног задатка књиговезница обавља и многе друге послове као што су: израда разних врста кутија и фасцикли, умножавање и коричење библиотечког материјала, коричење новина, повез нових књига из издавачке делатности Матичне библиотеке.