Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Радионице

Запослени у Дјечијој библиотеци, поред класичних библиотекарских послова (обраде књига, смјештаја књига, каталошке обраде, рада са корисницима, информативне дјелатности и сарадње са установама културе) свој посао у највећем обиму поклањају програмском раду са дјецом.
Увођење програмских садржаја у раду са децом наметнуло се као једини модел који је указивао на могућност повратка малишана у библиотеке. Трудећи се да интересовања малишана усагласимо са образовним профилима и интересовањима запослених, направили смо програмске концепције за сљедеће програме:

ИЛУСТРАТИВНА РАДИОНИЦА - радионица је намијењена предшколцима. Упознају се са актуелним сликовницама и књигама примјереним њиховом узрасту.

МАЛА ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА - намијењена је млађим основцима. Дјеца уче основе енглеског језика кроз игру.

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА - причаоница-играоница на тему животних вриједности. Намијењена је основношколском узрасту. 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА - циљ ове радионице јесте повезивање ликовног интересовања и умијећа са читањем. Узраст посјетилаца је веома широк, од млађег основношколског до средњошколског.   

ШКОЛА СЛИКАЊА – намијењена је дјеци узраст од 11 до 16 година која већ помало знају сликати, а кроз школу се припремају за упис на умјетничке школе.

ЧИТАЈ, ПИШИ, РАЗГОВАРАЈ - ова радионица има за циљ да старијим основцима и средњошколцима, кроз неформално учење приближи основне елементе и правила писаног и говорног српског језика, да им олакша разумевање књижевних дела, и омогући стварање самосталних литерарних текстова.

ШКОЛИЦА ЗА НАЈМЛАЂЕ - радионица је отвореног типа и бави се подстицањем креативности и креативног изражавања код дјеце. Развија манипулативне способности, логичко размишљање, самосталност у раду, истрајност и упорност, као и осјећања за групни рад.

БЕБЕ У БИБЛИОТЕЦИ – радионица има неколико активности намијењених бебама и малој дјеци, узраста од 0 до 3 године. Активности попут играонице, причаонице и музичке радионице прилагођене програмски том узрасту помажу дјеци да повежу књиге са родитељском љубављу, пажњом и одобравањем, а читање књига зближава дјецу и родитеље.

 

Најновије