Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

ECDL школа рачунара

Обавјештавамо све заинтересоване да је Матична библиотека Источно Сарајево добила акредитацију за ECDL центар. За све информације о обуци за ECDL и полагању испита обратите нам се телефоном на број 057 340 305 и путем e-maila на info@matbibli.rs.ba.


ECDL (European Computer Driving Licence) је међународно признат стандард који верификује показано знање о информационим технологијама и коришћењу рачунара. ECDL дипломе Вам отварају врата на свим радним мјестима гдје се тражи знање рада на рачунару, а препоручене су и као један од стандарда за пријем у државну службу широм Босне и Херцеговине. База питања за тестирање је јединствена за све тест центре у Босни и Херцеговини, али и у свијету. Оваквом стандардизацијом је осигурано признавање ECDL диплома стечених у БиХ у више од 150 земаља широм свијета.У свијету тренутно дјелује више од 15.000 тест центара у 132 државе на 27 различитих језика.
Концепт ECDL-а подржавају: Европска унија, UNESCO, Свјетска банка, владе Аустралије, Аустрије, Белгије, Египта, Естоније, Ирске, Низоземске, Норвешке, Њемачке, Мађарске, Италије, Шведске, Јордана, Пољске, итд...
Многе земље су прихватиле ECDL цертификат као стандард којим се доказује знање и вјештина у раду с персоналним рачунарима због тога што:

  • представља основе рачунарских вјештина намијењене свим корисницима
  • повећава информатичку писменост у друштву
  • представља модел за образовање и провјеру знања у информатици
  • олакшава активно учешће у информатичком друштву


ECDL Core програм едукације и тестирања се састоји од седам модула који обухватају поједине информатичке области.

МОДУЛ 1 - Основе информационих технологија
Опште познавање принципа рада на рачунару, software, hardware, улазни и излазни уређаји, врсте меморијских уређаја итд.

МОДУЛ 2 - Оперативни систем и управљање датотекама
Рад u Windows окружењу, основе рада са фолдерима и датотекама, употреба интегрисаних алата.

МОДУЛ 3 - Обрада текста
Основе рада у програму за обраду текста (Microsoft Word)

МОДУЛ 4 - Електронске табеле
Основе рада у програму за електронске табеле (Microsoft Excel)

МОДУЛ 5 - Базе података
Основе креирања и одржавања базе података (Microsoft Access)

МОДУЛ 6 - Графика и мултимедијалне презентације
Основне технике израде мултимедијалних презентација (Microsoft PowerPoint)

МОДУЛ 7 - Информације и комуникације
Основе рада са Интернет претраживачем и рад у програму за електронску пошту (Microsoft Internet Explorer i Outlook)

eCitizen је скраћени програм едукације и тестирања намијењен корисницима који желе стећи и верификовати основна знања о раду на рачунару, укључујући коришћење Интернета и електронске поште, е-управа сервиса, електронске трговине итд. Програм је осмишљен са првенственим циљем да грађани науче основе вјештине које су неопходне да би се активно укључили у информационо друштво.


ECDL испити
Испити се полажу искључиво у овлаштеним тест центрима који су путем Интернета повезани на јединствени тест сервер.  Питања и одговори су преведени на наш језик. Уколико кандидат сматра да има довољно знања, може полагати ECDL испите без обавезе да претходно похађа обуку, али прије тога мора добити свој јединствени ИД број.
Тестови за све модуле имају по 36 питања и трају по 45 минута. Услов за пролаз сваког модула је 75% тачних одговора. Кандидат има право да полаже испите у року од 3 године од тренутка добијања јединственог ИД броја.
 

ECDL Дипломе
Након положена било која 4 испита кандидат добија ECDL Старт диплому, а након положених свих 7 испита ECDL диплому и картицу. 
За добијање eCitizen дипломе потребно је положити само један испит чија су питања посебно прилагођена овом програму.
ECDL дипломе у Босни и Херцеговини искључиво издаје Асоцијација информатичара у БиХ на основу тестирања обављених у овлаштеним ECDL центрима.

 

Најновије