Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Периодика

Одјељење периодике са својих 584, наслова, 2.368 годишта и три пута толико свесака ради и каталогизацију, аналитичку обраду чланака матичног подручја (и не само матичног подручја, нпр. каталогизирана је комплетна „Нова Зора“ од почетка свога излажења па до данас). До данас је обрађено 2.802 чланка. Одјељење периодике је јако значајно у научно-истраживачком раду, код израде дипломских и магистарских радова, те докторских дисертација. Само у 2014. години оваква комплексна помоћ пружена је: Филозофском факултету Пале, Богословском факултету Фоча, Факултету политичких наука Сарајево, Антрополошком факултету Милано, Политичком факултету у Варшави.

Нашу помоћ неријетко траже библиотеке за своје кориснике на широком простору и не само са матичног подручја већ се ту нашла и Народна библиотека Сребреница нпр. за Просвјету (Шамац), претраживање Просвјетиних календара: проналажење информација о Шамцу, Просвјети Шамац и повјереницима и легаторима Јелени и Сими Дакић.

Поред семинара на којима библиотекар овог одјељења учествује, организују се и посјете студената и ученика Одјељењу и упознавање са радом и могућностима Одјељења.

Значајан рад је и израда библиографија, од чега наводимо само неколико: Библиографија Српске новинске агенције, персоналне библиографије: Библиографија проф. др Јосипа Лешића, проф. др Ђура Сврдлина; Библиографија Дантеове Божанствене комедије на простору Балкана, затим припремање за обраду (неријетко и прекуцавање читавих чланака и текстова), сортирање и спремање на стотине страница публикованих чланака (Ристо Трифковић, Симо Кларић, Ђуро Сврдлин)...

У овом одјељењу ради се и припрема, корекција и сређивање рукописа за штампу.

Најновије