Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Чланарина

Важећи цјеновник услуга Матичне библиотеке Источно Сарајево

Приликом уписа у Библиотеку читалац је дужан да поред уписнине донесе и личну карту, а ученици ђачку књижицу. Од плаћања чланарине изузете су сљедеће категорије корисника:

  • породице погинулих бораца (уз предочење документације)
  • ратни војни инвалиди
  • незапослена лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске уз достављање потврде коју је издао Завод за запошљавање
  • дјеца предшколског узраста
  • ученици основних школа
  • пензионисани радници Матичне библиотеке и пензионисани библиотекари
  • чланови Градске организације слијепих и слабовидих лица Источно Сарајево
  • чланови Удружења књижевника РС – подружница Сарајевско – романијске регије
  • студенти Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву – одсјек за Свјетску књижевност и библиотекарство ( на основу споразума од 28.02.2008. године )

  

Р.Б.

Назив услуге

Цијена у КМ

 

Услуге библиотеке

 

1.

Годишња чланарина

15,00

2. 

Годишња чланарина за студенте

10,00

3.

Годишња чланарина за новинаре из медијских кућа које прате рад Матичне библиотеке

5,00

4.

Годишња чланарина за пензионере ( уз предочење чека од пензије )

5,00

5.

Годишња чланарина за колективни упис од најмање 10 корисника ( само уз овјерен списак радника или ученика које је овјерило предузеће или школа )

5,00

6.

Годишња чланарина за стране држављане

30,00

7.

Издавања дупликата чланске карте

1,00

8.

Резервација књиге ( плаћа се приликом преузимања књиге )

1,00

9.

Накнада за кашњење у враћању књиге до 30 дана по књизи

2,00

10.

Накнада за кашњење у враћању књиге до 60 дана по књизи

4,00

11.

Прва опомена за невраћену књигу

3,00

12.

Друга опомена за невраћену књигу

6,00

13.

Класификација магистарских и докторских радова

20,00

14.

Међубиблиотечка позајмица по наруџби до 3 библиографске јединице у коју су урачунати и трошкови ПТТ саобраћаја

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најновије