Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Стручна књига

Одјељење стручне и научне књиге са читаоницом располаже фондом од 40.000 књига из свих области људског знања. Од друштвених наука најзаступљеније су филозофија, психологија, педагогија, образовање, право, економија, историја, библиотекарство, умјетност, криминологија, језик и лингвистика, географија, религија, антропологија, методологија, политичке науке, археологија, социологија, музикологија. Од природних наука то су физика, хемија, биологија, електротехника, машинство, екологија, астрономија.

Одјељење располаже богатим грађом из области књижевности и књижевне критике, затим ту су уџбеници и збирке задатака из математике и физике.

У Одјељењу су налази референсна збирка са 1500 публикација, коју чине опште и специјалне енциклопедије, лексикони, приручници, рјечници, библиографије. Збирка је смјештена у слободном приступу у оквиру читаонице, што омогућава корисницима самостално коришћење грађе и лако проналажење информација.

Збирка докторских и магистарских радова броји око 900 библиотечких јединица, које су обрађене у електронском каталогу и претраживе по разним критеријумима: кључним ријечима, аутору, наслову, научној области. Највише су заступљени радови Филозофског факултета и Факултета за физичку културу и спорт.

Збирка старе и ријетке књиге броји 400 инвентарисаних монографских публикација.

Корисницима је на располагању лисни ауторски, предметни и електронски каталог.

Публикације које не посједује Библиотека могу се набавити путем међублиблиотечке позајмице. У 2014. години Матична библиотека Источно Сарајево постала је чланица Cobiss система тако да смо почели књиге да обрађујемо у кооперативном онлајн библиографском систему и сервису гдје садржај наше библиотеке могу претраживати сви корисници у жељи да сазнају које наслове посједујемо. Одјељење стручне и научне књиге има могућност међубиблиотечке позајмице са другим библиотекама из Босне и Херцеговине и регије.

Најновије