Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Страна књига

Strana knjigaОдјељење стране књиге располаже са  8.000 књига на страним језицима, од чега су највећи и најтраженији сегменат књиге на енглеском језику. Библиотека у свом фонду баштини и 1.400 књига на француском језику, 1.250 на њемачком, 1.300 на руском и постоји „ситан“ фонд на италијанском, грчком, норвешком са око 250 књига.

Рад Одјељења стране књиге огледа се у разноврсним дјелатностима, и не само у раду са корисницима, а то је: учешће на семинарима широм Републике Српске као и похађање семинара нпр. Гете институт, семинари Филолошког факултета у Београду (Доживотно учење), Народна и универзитетска библиотека Републике Српске (нпр. Приступ фондовима ЕУ), а све ради усавршавања и имплементације у свјетске токове (без чега се данас не може) и како би  Библиотека обезбиједила својим корисницима што бољу услугу.

Одјељење посједује богату и вриједну збирку књига писану готицом. Свака књига је библиографски обрађена и обогаћена каталошким листићем са преводом што указује да наши библиотекари посједују добро знање и језика и писама, чак и када је ријеч о заборављеним писмима.

Врло често се корисницима дају потребне информације о Интернет ресурсима, за корисника се претражују странице и странице текстова. Стални корисници имају не само своје чланске карте у Одјељењу већ и своје фолдере са прикупљеним садржајима. Интернет претраживање балканске платформе COBISS је редовно, тако да уколико Библиотека нема одређену књигу на тај начин постаје координатор у налажењу података за корисника, а потом постаје и посредник у међубиблиотечкој позајмици.

Најновије