Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Вјесник

Вјесник је био српски духовни часопис који је излазио у Сарајеву од 1909. до 1914. године. То је био званични орган српско-православних и црквено-школских власти у Босни и Херцеговини.

Његов издавач и власник био је Велики управни и просвјетни савјет. Одговорни уредник часописа био је новинар и политичар Димитрије Васић. Излазио је два пута мјесечно. Штампан је у „Српској дионичарској штампарији“. На мјесту редника били су: од бр. 1 (1912) Петар Кочић, а од бр. 5 (1914) Василије Борић. Од бр. 7/8 (1910) у редакционом одбору су били Ристо Хаџи Дамјановић, Гавро Гашић, Саво Љубибратић, Војислав Борић и Димитрије Васић. Поново је покренут 1917. године и излазио је до 1921. године. Према ријечима Ђорђа Пејановића: „лист је обустављен када се српско-православна црква у Југославији ујединила у Српску патријаршију и Гласник, званични орган Патријаршије у Београду, постао орган за све православне цркве у Југославији.“ Вјесник, као званични орган српско-православних и црквено-школских власти, у периоду у коме је излазио био је од изузетног значаја јер је доносио званична службена обавјештења и извјештаје везане за српско-православне и црквено-школске власти из Босне и Херцеговине.

Бојана Ласица Српска периодика у Босни и Херцеговини до 1918. године, Пале, 2020.

Најновије