Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Прва српска штампарија Ристе Ј. Савића

Прва српска штампарија Ристе Ј. Савића основана је 2. јануара 1891. године. Била је веома успјешна. Штампала је преко сто монографских публикација и двадесет наслова периодике.

Објављивала је дјела домаћих аутора: Михајла Милановића, Анке Топић, Алексе Поповића Сарајлије, Владимира Ћоровића, Бранислава Нушића, Стјепана Грђића и других. Штампала је листове: Босанска вила, Дан, Дабро-босански источник, Просвјета, Бошњак, Бехар, те је издавала лист Наша снага, бројне календаре као и публикације у оквиру сопствене едиције Забавно-поучна библиотека. Ристо Ј. Савић је занат изучио у штампарији Шпиндлера и Лешнера. Мало је позната чињеница да је Ристо био глувонијем. Штампарија је била савремено уређена и опремљена најбољим штампарским уређајем. У њој је радио већи број радника, а радила је све до слома старе Југославије када је преузео штампар Леоплод Ридл и назвао Штампарија Љ. Ридла. Под овим именом радила је све до 1948. године, а потом је радила у саставу Градске штампарије под именом Градска штампарија погон II.

Најновије