Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Часопис Просвјета

Часопис Просвјета изашао је 1. јануара 1907. године. У поднаслову је стајала народна пословица: „Зрно по зрно погача, камен по камен палача.“ Идеја за издавање часописа наметнула се из саме потребе Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“, како би чланове и остале грађане могли обавјештавати о стању и потребама у друштву и пропагирати нове идеје.

Са извјесном несигурношћу да ће у потпуности моћи самостално одговорити свим поменутим задацима часописа, уредништво позива све Србе за сарадњу у издавању ове корисне публикације. Публиковане су најважније вијести, извјештаји и записници, попут оснивања земљорадничких задруга, са редовних скупштина, спискова нових чланова, извјештаја о раду одбора, пододбора и повјереника, спискова добровољних прилога, стипендираних ученика и студената, вијести о оснивању нових читаоница, књижница и школа, о раду Српског учитељског удружења, Српске централне библиотеке, о наставном плану и програму и стручном кадру у основним и средњим школама и слично. Поред информативних текстова, који су испуњавали највећи дио простора, постојале су и повремене и сталне рубрике: „Друштвене вијести“, „Оцјене и прикази“, „Културне и хумане установе“ и „Биљешке“, у којима су се могли наћи садржаји посвећени образовању и култури.

Часопис је излазио једном мјесечно и штампан је ћирилицом, у штампаријама: Српска дионичарска штампарија, Штампарији друштва „Просвјета“, Земаљској штампарији и Штампарији „Народ“. Тираж часописа био је 4000 примјерака. Уредници часописа били су Шћепан Грђић, Васиљ Грђић и Ђорђе Пејановић, а првобитно је било планирано да уредник часописа буде Петар Кочић, али је Земаљска влада одобрила издавање часописа, али да Кочић не може бити уредник. Часопис Просвјета излазио је до Принциповог атентана и почетка рата. До краја овог периода, стекао је сва обиљеја публикације намијењене просвјетном и културном уздизању народа. Иако се није бавио политиком нити упуштао у политичке расправе, часопис је као и његов народ, оптужен као носилаца и пропагатор великосрпских идеја.

Извор: Бојана Ласица Српска периодика у Босни и Херцеговини до 1918. године, Пале, 2020.

Најновије