Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Библиографија издања Матичне библиотеке

bibliografija izdanja MBISМатична библиотека Источно Сарајево од 2000. године поред примарне библиотечке дјелатности интензивно се бави и издавачком дјелатношћу. Објављивање нових књига сматра се важним сегментом рада који на најбољи начин доприноси креирању идентитета установе и одређивању мјеста у локалном и националном културном миљеу. Како би читаоцима и истраживачима ставили на увид један важан сегмент рада Матичне библиотеке објављена је „Библиографија издавачке дјелатности Матичне библиотеке Источно Сарајево од 1997. до 2020. године“  коју је урадила библиотекарка Бранислава Милошевић. 

Библиографија садржи 174 библиографских јединица, односно наслова монографских публикација чији је издавач Матична библиотека из Источног Сарајева у посљедњих двадесет и три године. Хронолошким редослиједом, по години издавања, поредане су прво књиге којих има 115, а затим слиједе снимљене, аудио књиге којих има 59, које се у издању Матичне библиотеке публикују од 2012. године. Библиографију употпуњује и пет врста регистара (имена за монографске публикације, наслова за монографске публикације, имена за звучне књиге, наслова за звучне књиге и предметних одредница за монографске и звучне књиге).

„Библиографија издања Матичне библиотеке Источно Сарајево (1997–2020) само је један у низу многих, како индивидуалних, тако и колективних истраживачких и креативних подухвата који се континуирано спроводе под окриљем поменуте библиотеке.

Другим ријечима, Библиографија осликава досадашња постигнућа Матичне библиотеке Источно Сарајево, директно упућујући на ширину њене стваралачке и образовне визије и мисије. Такође, ова библиографија у потпуности оправдава суштину и дубљи смисао феномена матичних библиотека, чији се основни задатак састоји у непрекидном осмишљавању нових развојних праваца у библиотекарству. У том смислу, библиографија коју је обликовала и приредила Бранислава Милошевић представља вриједан допринос култури и библиотекарству наших простора.“ (из рецензије доц. др Радославке Сударушић)

„Монографија Библиографија издавачке дјелатности Матичне библиотеке Источно Сарајево од 1997. до 2020. године је вишеструко значајна и корисна. На једном мјесту доноси податке о завичајним писцима сарајевско-романијске регије и њиховим дјелима објављеним у издању Матичне библиотеке, попис аудио књига снимљених за потребе слијепих и слабовидих лица и отвара пут истраживачима који се баве проучавањем библиотекарства и културних прилика. Публикација пружа значајан допринос у промовисању локалне и регионалне културе и библиотекарства као научне дисциплине.“ (из рецензије доц. др Бојане Ласица)

Најновије